Lars Bo Andersen

My name is Lars Bo Andersen. I am a researcher of children, (digital) technology and social change at University College Copenhagen – read more about that on my research profile or download some publications. Aside from that, I am very fond of craftsmanship, literature, mechanics, art, computer programming and working with my hands alongside my head. I also have an (un)healthy affection for everything on two wheels.

I use this website to maintain a publicly accessible archive of journal articles, conference papers, features and other things I write or do (below is a map of all content).

You are always welcome to contact me.

Most recent content

Apr-26 2024
Social work and welfare systems
Folkeskolen er både en bærende samfundsinstitution og en af landets stør-ste arbejdspladser. Den overvåger børns trivsel mere nøje end nogensinde før ved hjælp af digitale målinger. Det rejser et dilemma mellem pligten til at drage omsorg for elevernes trivsel og deres ret til privatliv. Overvåg-ningssystemerne er på mange måder nødvendige for at hjælpe borgerne. Omvendt rejser de mange trivselsmålinger, der for eleverne fortsætter i voksenlivet ude på mange af landets arbejdspladser, også en række svære spørgsmål om, hvilke konsekvenser trivselsmålingerne har for børnene. Hvordan påvirker det fx børnene, at de løbende skal forholde sig til deres egen trivsel og karakteren af deres sociale relationer til kammerater? Køb bogen her.

Social work and welfare systems

Jun-04 2018
Jul-04 2014

Technology education (teknologiforståelse)

Development and social change

Science, technology and society

Mar-29 2017
Mar-11 2017

Teaching ressources

TechTalk

Miscellaneous

Dec-27 2012