Udviklingslaboratorier som metode til kompetenceudvikling i teknologiforståelse på læreruddannelsen

The final research report from the project "Kompetenceløft for teknologiforståelse på læreruddannelsen" (a project on competence development in technology comprehension in Danish Teacher Education) under the Danish Ministry of Higher Education and Science. Read more on the project webpage www.tekfag.dk.

Marianne Georgsen, Mikkel Hjorth, Marie Falkesgaard Slot, Lars Bo Andersen, Morten Gu- stenhoff, Mikala Hansbøl, Rasmus Jørnø, Thomas Kjærgaard, Thilde Emilie Møller, Lars Petersen, Hanne Fie Rasmussen, Mads Middelboe Rehder, Oliver Tafdrup
2023
Report
TEKFAG
Udviklingslaboratorier som metode til kompetenceudvikling i teknologiforståelse på læreruddannelsen

Projekt ’Kompetenceløft for teknologiforståelse på læreruddannelsen’ (2020 - 2022) har kompetenceudviklet 60 undervisere på læreruddannelsen i teknologiforståelse som delfaglighed i undervisningsfaget dansk og grundfaget pædagogik og lærerfaglighed (PL).

Projektet brugte udviklingslaboratorier som kompetenceudviklingsmetode med henblik på at skabe en åben og eksperimenterende proces, hvor laboratoriedeltagerne kunne udforske forskellige muligheder for integration af teknologiforståelse i deres eksisterende fag.

Laboratoriemetoden er fastholdt i den såkaldte TEKFAG-model, der diskuteres i slutningen af denne rapport, og som udover et fokus på eksperimenter også indeholder intentioner om at inddrage konkrete teknologier såsom TikTok og programmerbare mikrochips, at samtænke individuel kompetenceudvikling med kollektiv fagudvikling og at placere repræsentanter fra fagmiljøerne centralt i processen.

Denne rapport er forfattet på baggrund af projektets følgeforskning og indeholder forskningsanalyser af udviklingslaboratorierne samt en diskussion af TEKFAG-modellen.