Overvågning og trivselsmåling: Fra skole til arbejdsplads

Fra bogen: Jarlner, M., & Escherich, K. (Red.). (2024). Overvågning på arbejdspladsen: Når AI bestemmer (1. udgave). Djøf.

Ratner, Helene Friis & Andersen, Lars Bo
2024
Book chapter
Overvågning på arbejdspladsen: Når AI bestemmer
Overvågning og trivselsmåling: Fra skole til arbejdsplads

Folkeskolen er både en bærende samfundsinstitution og en af landets stør-ste arbejdspladser. Den overvåger børns trivsel mere nøje end nogensinde før ved hjælp af digitale målinger. Det rejser et dilemma mellem pligten til at drage omsorg for elevernes trivsel og deres ret til privatliv. Overvåg-ningssystemerne er på mange måder nødvendige for at hjælpe borgerne. Omvendt rejser de mange trivselsmålinger, der for eleverne fortsætter i voksenlivet ude på mange af landets arbejdspladser, også en række svære spørgsmål om, hvilke konsekvenser trivselsmålingerne har for børnene. Hvordan påvirker det fx børnene, at de løbende skal forholde sig til deres egen trivsel og karakteren af deres sociale relationer til kammerater?

Køb bogen her.