Hvordan bliver teknologiforståelsesfaglighed til i mødet med eksisterende fagligheder?

Forskningsartikel der opsummerer og analyserer erfaringerne med spor 3 i BUVMs Forsøg med teknologiforståelse fra 2018-2021.

Georgsen, M., Jørnø, R. L. V., Rehder, M. M., Andersen, L. B., Buhl, M., Hjorth, M., Misfeldt, M., & Nørgaard, R. T.
2023
Journal article
Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM)
Hvordan bliver teknologiforståelsesfaglighed til i mødet med eksisterende fagligheder?

Teknologiforståelse har siden dets lancering som en ny dansk faglighed været valplads for en række aktørers forsøg på at definere og afgrænse faget indadtil og udadtil. I denne artikel analyseres tre kompetenceudviklingsforløb i teknologiforståelse, der fandt sted inden for rammerne af projekt ”Teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet pædagogisk personale” i perioden 2020 – 2021. Analyserne viser, hvordan projektdeltagernes forskellige antagelser om egen faglighed og teknologiforståelsesfaglighed indvirker på, hvordan underviserkompetencer og teknologiforståelsesfaglighed udvikler sig gennem kompetenceudviklingsforløbet. På baggrund af Bruno Latours begreb om science in the making analyseres de tre forløb for at undersøge, hvordan deltagernes faglighed udvikler sig under kompetenceudviklingsforløbet, og hvilke(n) videnskabsforståelse(r), deltagerne lægger til grund for deres kompetence- og fagudvikling. Analyserne viser, at deltagernes udgangspunkt for at møde teknologiforståelsesfaglighed synes at være, at deres egen faglighed er ready made, og at denne kun skal udsættes for mindre revideringer, mens de over tid ser muligheder for at udvikle på egen fagligehed, og nogle endda indgår i arbejdet med skabe nye faglige mødesteder mellem begge fagligheder.

Hent artiklen her