Teledialog

Teledialog er et forskningsprojekt omkring anbragte unge, deres sagsbehandlere og IT-faciliteret kommunikation de to imellem.

Teledialog

Projektets formål er at udvikle et koncept for brug af it, som kan styrke kommunikationen mellem anbragte børn/unge og kommunale sagsbehandlere. Denne brug kaldes i projektet for teledialog.

Ideen er, at en sådan dialog (som man kender fra f.eks. Skype og Facetime) kan medvirke til at løse nogle af de problemer, som i dag opstår i tilknytning til en mangelfuld og sporadisk kontakt mellem anbragte og sagsbehandlere.

Udviklingsarbejdet vil foregå i samarbejde med kommunale sagsbehandlere og anbragte børn/unge, og i tæt dialog med informationsvidenskabelig forskning, som har en lang tradition for aktionsforskning og brugerinddragelse med særlig henblik på udvikling og brug af it. Ligeledes medfører den tætte kobling mellem udviklingsarbejde og forskning, at grundantagelser om f.eks. udsat, sårbar, myndighed, sagsbehandlerarbejde og anbragt reflekteres i et samspil mellem forskere, sagsbehandlere og anbragte børn/unge.

Udover udviklingen af et koncept for teledialog vil projektet generere viden om:

  1.     hvordan udsatte og sårbare brugergrupper kan inddrages i udvikling af it
  2.     hvordan it kan medvirke til at styrke bestemte relationer og aktører eventuelt på bekostning af andre.

I et mere generelt perspektiv vil samarbejdet medføre en tættere kobling mellem informationsvidenskab og det sociale område.

Denne kobling har ind til nu været underudviklet, men den rummer et stort potentiale for informationsvidenskabelig forskning og for aktuelle diskussioner af informationsteknologiens muligheder og begrænsninger inden for en række velfærdsområder herunder det sociale område.

Læs mere på projektets hjemmeside: http://teledialog.au.dk/